top of page

Tutkimukset ja referenssit

Alexander-tekniikan tulokset ja vaikutukset on osoitettu laajassa tutkimusnäytössä. Alla näet joitakin viitteitä tutkimuksiin aihealueittain luokiteltuina:

Selkäkipu

Alexander-tekniikka osoittautui tehokkaimmaksi ja kestävimmäksi yksittäiseksi menetelmäksi kroonisten alaselkäkipujen lievittämisessä. Tekniikalla osoitettiin 40% väheneminen sairauslomapäivissä sekä merkittävä kestävyys vuoden seurannassa

https://www.bmj.com/content/337/bmj.a884.full

Fysioterapeuttisten harjoitusten ja Alexander-tekniikan yhdistelmä tuotti parempia tuloksia kuin kumpikaan yksin kroonisista selkäkivuista kärsivien potilaiden hoidossa
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25642555

 

31% aleneminen niskakivuissa ja kipujen tuottamissa esteissä arjen sujuvuuteen 20 Alexander-tekniikan yksityistunnilla https://alexandertechnique.co.uk/research/ATLAS

Kipu ylipäänsä

Yli puolet kipuklinikan potilaista vähensi kipulääkitystä tai luopui siitä kokonaan kuuden Alexander-tekniikan yksityistunnin jälkeen
https://alexandertechnique.co.uk/research/taking-charge-choosing-new-direction-service-evaluation-alexander-technique-lessons-for

TULE-vaivojen aiheuttama kipu

Polven nivelrikosta kärsiville yli 50% väheneminen kivuissa ja yli 50% kohoaminen päivittäisessä toimintakyvyssä. Tuloksille mitattiin merkittävä kestävyys 15 kuukauden seurannassa https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-016-1209-2

Tasapaino ja motoriikka

Motoristen taitojen paraneminen ja liikkeen aikaisen lihastasapainon palautuminen polven nivelrikosta kärsivillä potilailla
https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-016-1209-2


Fysioterapeuttiset harjoitukset vahvistivat selän ja raajojen lihaksia. Alexander-tekniikka tehosti tasapainojärjestelmän toimintaa sekä toi muutoksiin kestävyyden pitkällä aikavälillä
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25642555

 

Merkittävä paraneminen motorisissa taidoissa ja liikkeen aikaisessa lihastasapainossa Alexander-tekniikan avulla 

https://alexandertechnique.co.uk/research/increased-dynamic-regulation-postural-tone-through-alexander-technique-training

 

Paraneminen motorisissa ja ergonomisissa kyvyissä kirurgeilla leikkauksien aikana
https://alexandertechnique.co.uk/research/impact-alexander-technique-improving-posture-and-surgical-ergonomics-during-minimally

Parkinsonin tauti

Alexander-tekniikka auttaa Parkinson-potilaita taudin aiheuttamissa motorisissa vaikeuksissa
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12428818

Alexander-tekniikka paransi Parkinson-potilaiden tasapainoa, vähensi huojumista, lisäsi kehon liikkuvuutta sekä paransi lihastasapainoa liikkeen alkaessa
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1545968315570323

Stressinhallinta ja esiintymisjännitys

Synteesitutkimus osoitti, että Alexander-tekniikan avulla muusikot oppivat vähentämään esiintymisjännitystään https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25344325

Sairauslomapäivät

Sairauspoissaolojen väheneminen 40% laajassa verrokkitutkimuksessa
https://www.bmj.com/content/337/bmj.a884.full


Sairauslomapäivien aleneminen 30% sveitsiläisessä suuryrityksessä http://alexandertechnik-
schwyz.ch/pdf/Congress%20Paper%20English%20Version.pdf

Sirpa Tapaninen

Olen yhteiskuntatiedeiden maisteri ja Alexander-tekniikan opettaja. Arvioin hankkeita, jotka on toteutettu Suomen ja EU:n kehitysyhteistyövaroilla. Lisäksi olen arvioinut sote-hankkeita kotimaassa. Hankearvioinnissa arvioidaan aina myös toimeenpanevan organisaation dynamiikkaa, tehokkuutta ja joustavuutta. Pitkä kokemukseni erilaisista organisaatioista auttaa minua räätälöimään yrityksille ja muille työpaikoille parhaiten soveltuvat opetuskokonaisuudet myös Alexander-tekniikan opettajana.

Alexander-tekniikkaan tutustuin vuonna 1994 täysin sattumalta. Ensimmäinen yksityistuntini oli minulle täydellinen tajunnan räjäytys: kukaan ei ollut koskaan tarjonnut minulle mitään näin yksinkertaista ja järkeenkäypää oman elämänlaatuni parantamiseksi.

Aloittaessani yksityistuntien ottamisen ja mennessäni muutamaa vuotta myöhemmin opettajakoulutukseen, minulla ei ollut tule-vaivoja tai muitakaan kipuja. Uskon kuitenkin, että olen onnistunut ehkäisemään näitä vaivoja Alexander-tekniikan avulla tehokkaasti, koska niitä ei ole myöskään tullut. Kehoni ja mieleni toimivat loistavasti esimerkiksi joogamatolla, lenkkipolulla, tietokoneen äärellä, julkisissa esiintymisissä ja hevosen selässä.

Esittely
Referenssit-työ
bottom of page