top of page

9. Tulin paremmaksi versioksi itsestäni

Päivitetty: 3. lokak. 2022

Olen opettanut vuosikymmenten aikana erilaisissa oppilaitoksissa satoja ihmisiä, joilla Alexander-tekniikka kuului opetussuunnitelmaan. Suurin osa heistä on erilaisia taiteen opiskelijoita. Sain vastaukset kymmeneltä nykyiseltä tai entiseltä opiskelijalta. Olen opettanut monissa yrityksissä ja muissa työpaikoissa. Lisäksi on asiakkaita (vastanneista 17), jotka olivat hakeutuneet oppimaan tekniikkaa jonkun käskystä, suosituksesta tai vain suurena kysymysmerkkinä. Heidän vastauksistaan käsittelen näin ollen luonnollisesti vain kysymyksen 3. vastaukset, koska kysymykseen kaksi ei ollut vastauksia. Joillakin jäljillä toki oltiin: Yksi sanoi jollain tasolla odottaneensa muutoksia kehonsa linjauksiin. Toinen pohdiskeli, että selvästikin hän etsi alitajuisesti apua henkiseen kehitykseen ja AT avasi siihen mahdollisuuden. Kolmas muisteli lukeneensa tekniikasta joskus vuosia aikaisemmin ja sen perusteella kaiketi hakeneensa jonkinlaista ”vapautumista”.


Kohti vapautta ja keveyttä. Kuva Juha Sihto


Tätä blogi-sarjaa seuranneet ovat huomanneet, että kolmoskysymyksen vastaukset ovat hyvin heterogeenisia ja sehän on ymmärrettävää. Kysymyshän oikeastaan on ”Mitä ihmiset kokevat, kun he alkavat heikentää totunnaisia haitallisia toimintamallejaan?” Jatkan tänään tulokulmaa, jossa nostan aineistosta esiin vähemmän käsiteltyjä seikkoja. Ne eivät tällä kertaa ole enemmistön lausumia, mutta enemmistönkin kokemuksia koskevat numerot löytyvät alhaalta taulukosta.


Kolmessa vastauksessa sanottiin tulosten ”yllättäneen positiivisesti”. Kaksi vastaajaa sanoi saaneensa tekniikkaa opittuaan lisää itsetuntemusta. ”Muutos oli syvällisempi kuin osasin odottaa.” ”En oikeastaan lähtenyt hakemaan apua… halusin kokeilla, millaista se on…siksi vaikutukset tulivat aika lailla yllätyksenä…se on lisännyt itsetuntemusta ja monet tilanteet tuntuvat helpommalta.” Kaksi totesi tuntevansa nyt enemmän tyytyväisyyttä elämäänsä. Yksi sanoi olevansa kaikin puolin energisempi. Yksi sanoi oppineensa ohjelmoimaan uudelleen kaikkea toimintaansa.


Yksi kuvaili tunnetta, jota asiakkaat kuvaavat opettajalle todella usein: Opettajan ohjatessa käsillä asiakkaan liikkumista ja olemista vastaajalle tuli olemisen ja liikkumisen muutoksista ensin vähän paniikinomainen olo. ”…haluan pois tästä hankalasta olosta, jota en tunne. Kun rauhoittuu, pian ei haluakaan pois siitä uudesta olosta tai tilasta”.


Kuusi sanoi yllättyneensä siitä, miten tekniikan oppiminen lisää valinnan mahdollisuutta tai yleisemmin vapautta omassa toiminnassa, lisäksi neljä kertoi kokevansa uudenlaista keveyttä. Tämä vapaus tai keveys koettiin sekä fyysisenä että psyykkisenä. Kuusi vastaajaa sanoi oppineensa pakottomuutta, joka koettiin myös psykofyysisenä - ”Olisi vaikea kuvitella, että olisin ilman Alexander-tekniikkaa kehollisesti saavuttanut niitä asioita, mihin opetus on vaikuttanut.” Kolme koki stressinsietokykynsä parantuneen, kaksi sanoi savuttaneensa mielen hiljaisuutta ja neljä oli oppinut sisäistä rauhaa. ”Kaikkiin omiin ajatuksiin ei tarvitse kiinnittyä”. Kaksi sanoi saaneensa työkaluja omiin opetustehtäviinsä. Yksi vastaaja sanoi olevansa nyt sisäisesti vahvempi. Kolme kertoi oppineensa ymmärtämään ihmisen monikerroksellisuutta.


Yhteenvetona voisi sanoa, että nämä vastaukset viittaavat erilaisiin mielellisiin enemmän kuin fyysisiin seikkoihin. Alla olevasta taulukosta voi katsella numeroita. Siitä näkyy, että huomattavasti isompi osa haastatelluista koki samanlaisia kehon käyttöä helpottavia muutoksia kuin aikaisemmissa teksteissä käsitellyt ryhmät.


Liikkumisen ohjaaminen ajatuksella

10

Rentous

10

Vaivattomuus

6

Pysähtyminen ja valinta

6

Niskan vapauttaminen

5

Asentotietoisuus

3

Maapallon vetovoima tukee kehoa

3

Aktiivinen lepo on hyödyllinen harjoitus

3

Selän paraneminen nopeutui

2

Kivut vähentyivät

2

Tasapaino parantui

2

Ennaltaehkäisee tule-vaivoja

2

Ryhti parani

1

Hengitys helpottui

1

Kehon liikkuvuus parantui

1

Palautuminen nopeutui

1

Kehon käyttö helpottui

1

Tässä vielä muutama lainaus haastatteluista taustoittamaan taulukon numeroita:


”Alexander-tekniikan perusideasta, eli turhan tekemisen lopettamisesta, olen oppinut rauhan säilyttämisen kaikessa tekemisessä.”

”Voin tietoisesti vaikuttaa omiin tapoihini ja normeihin, kun pysähdyn hetkeksi ennen toimintaa.”

"Niskan vapauttaminen! Siitä seuraa yleinen rentoutuminen pään, kaulan ja kasvojen alueella”

”Aina tuntien jälkeen tunsi kasvaneensa ja oli parempi versio itsestään. Juurtuneempi ja enemmän hereillä. Pari senttiä pidempi.”

95 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page