top of page

7. "Mikrotauon jälkeen teen aina parempia päätöksiä"

Päivitetty: 30. syysk. 2022

Tämä on seitsemäs osa Kohti keveyttä nimistä blogi-sarjaa, jonka johdannon löydät täältä. Siirryn nyt kysymyksen 3. analyysiin. ”Mitkä ovat 1-3 tärkeätä asiaa, jotka olet oppinut/ saanut Alexander-tekniikasta?” Kysymyksen tarkoitus oli kartoittaa, mitä odottamattomia oivalluksia tai seurauksia tekniikan oppimisella oli yli ja ohi sen, mitä asiakas haki tekniikasta.


Alexander-tekniikan pysähtymistyökalun nosti esiin 49 vastaajaa. Tällä työkalulla opitaan pysäyttämään totunnaisia reaktio- ja toimintamalleja. Pysähtymisestä seurasi eri vastaajien kokemuksen mukaan hieman erilaisia asioita. Tässä on taulukko, josta näkee, mitä kaikkea asiakkaat nostivat esiin. Alla avaan vähän niitä teemoja, joita en ole käsitellyt aikaisemmissa blogeissani.

Valinnan mahdollisuus

Rauha tekemiseen tai elämään

Lisää aikaa

Kustannus-tehokkuus

Tarkoituksenmukaisuus

Keho-tietoisuus

Kehollinen vapaus

Jokin automaattinen käynnistyy

Ei ole virheitä

Kivut vähenevät

Läsnäolo

Toiminnan uudelleenohjelmointi

Koordinaa-tio paranee

Stressinhallinta

Kehon ja mielen yhteys käynnistyy

Mielen vapaus

Ryhti paranee

Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Jaksaminen lisääntyy

Niskan vapauttaminen muistuttaa Feldenkreisista

19

15

13

9

6

5

5

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

Yhdeksäntoista vastannutta kuvasi pysähtymisen avaavan mahdollisuutta valita, kuinka toimii tilanteissa sen sijaan, että toimisi tottumuksen ohjaamana samalla tavoin kuin ennenkin.


”Ei tarvitse reagoida heti. Ensin ottaa vastaan asian tai viestin ja antaa olla ja sitten vasta reagoi. Silloin kerkeää miettiä, miten reagoi ja toimii tasapainoisesti.”


”Alexander-tekniikan avulla voi harjoittaa mieltään ja kehoaan valitsemaan, että mihin reagoi ja millä vauhdilla. Että ei tarvitse olla ärsykkeiden orja.”


”Antaa aikaa kuunnella sisäisen ja ulkoisen viestinnän kohtaamispinnan, ja tarkkailun tuloksena voikin toimia ihan toisin.”


”On aina vaihtoehtoja siihen, miten toimii tai reagoi. On kiinnostavampaa olla utelias ja tutkaileva kuin vain pyrkiä johonkin”


”Kun mieli lähtee ylikierroksille tai töissä tulee ulkoista painetta, sanon itselleni usein ’en tee mitään’. Toimii aina, ja teen tämän mikrotauon jälkeen aina parempia päätöksiä.”
Viisitoista vastaajaa totesi pysähtymisen tuovan rauhaa sekä olemisen että toimintaan.


”Olen oppinut lopettamaan ylenpalttista touhuamista ja suorittamista, toimin enemmän silloin, kun on oikeasti tarve. Olen havainnut tämän monella tavoin tehokkaammaksi ja miellyttävämmäksi tavaksi olla.”


”Malttaa paremmin olla tekemättä asioita heti, kun impulssi tulee (suorittaminen vähentynyt) ja vain olla.”


”Alexander-tekniikan perusideasta, eli turhan tekemisen lopettamisesta, olen oivaltanut rauhan säilyttämisen kaikessa tekemisessä.”


”…ehkä sama ilmiö kuin mindfullnessissa, antaa ajatusten ja tunteiden tulla ja mennä”


Kolmetoista vastaajaa nosti esiin kokemuksen, että pysähtyminen mahdollistaa lisäajan luomisen sekä yksittäisiin hetkiin että ylipäänsä omaan toimintaan. Heille pysähtymistyökalu oli avannut mahdollisuuden lakata kokemasta, että heillä olisi kiire.


”Olen oppinut totunnaisen toimintamallin pysäyttämistä, sanon mielessäni esimerkiksi ’ei kiireelle’, ’ei stressille’. Näin voin aina kiireen keskellä hengähtää ja saan toisen perspektiivin katsoa asioita.”


”Minulla ei ole kiire minnekään, aina on aikaa yksi sekunti.”


Kolme vastaajaa sanoi arvostaneensa oivallusta, etteivät he tee mitään väärin, he vain toimivat tottumuksen ohjaamana: "Tottumuksia voi muuttaa, ei ole vääriä tekemisiä."


Kolme vastaajaa sanoi tekniikan tärkeimmäksi tulokseksi sen, että koko kehon toiminnan voi 'nollata' ja "ohjelmoida uudelleen". Yksi näin vastanneista, terveydenhuollon ammattilainen, totesi tässä olevan kyse keskushermostossa tapahtuvista muutoksista.


Amdrew McCannin artikkeli vuodelta 2019 kuvaa hienosti paitsi sitä, mitä Alexander-tekniikan opettaja tarkoittaa opettaessaan mikropysähdystä ennen toimintaa, myös sitä, minkä kanssa oppilas joutuu tekemisiin omassa toiminnassaan oppiessaan tekniikkaa. Kehossa tosiaankin tapahtuu jotain juuri ennen kuin edes ymmärrämme reagoivamme tai toimivamme. https://www.alexandertechniquescience.com/general/terminology/inhibition/what-we-do-before-the-thing-were-doing-new-research-on-anticipation-inhibition-and-posture/


236 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page