top of page

1. Johdanto Kohti keveyttä -blogisarjaan

Päivitetty: 11. helmik. 2022

Keväällä 2021 markkinointikonsultti halusi selvittää, miksi asiakkaat hakeutuvat Alexander-tekniikan opetukseen ja saavatko he opetuksesta sitä, mitä he hakevat. Totesin, että kyllähän tätä on jo tutkittu kansainvälisesti useammastakin näkökulmasta. Konsultti kuitenkin intti haluavansa tietoa Suomesta sekä erityisesti minun asiakaskunnastani. Olen viettänyt urani tekemällä arviointitutkimusta kehitysyhteistyön ja kotimaisen soten aloilla, eli ammattini on kerätä, analysoida ja raportoida laadullisia aineistoja. Innostuin ja päätin kerätä tietoa itse.


Lähetin ensimmäiset kysymykset kesäkuussa 2021 niille entisille ja nykyisille asiakkailleni, joiden yhteystiedot minulla on. Lähetin asiakkaiden luvalla 40 ensimmäistä vastausta markkinoijan käyttöön ja jatkoin sen jälkeen samaa tiedonkeruuta lähettämättä enää vastauksia markkinointitarkoituksiin tai muuallekaan.


Asiakkailta kysyttiin kolme kysymystä:


1. Mihin hait alun perin apua (tai perspektiivejä) Alexander-tekniikasta?

2. Saitko sen avun, jota hait? Jos kyllä/ ei luonnehdi sitä parilla lauseella.

3. Mitkä ovat 1-3 (muuta) tärkeätä asiaa, jotka olet oppinut tai saanut Alexander-tekniikasta?


Näiden lisäksi kerättiin myös tiedot ikä, sukupuoli ja ammatti/ koulutustausta siltä varalta, että myöhemmin ilmenee tarvetta ristiintaulukoida tietoja näiden muuttujien mukaan.


Vastaukset kerättiin sekä kirjallisesti että suullisesti riippuen siitä, miten yksittäiset ihmiset mieluiten vastasivat. Kaikilta vastaajilta kysyttiin tarvittaessa täsmentäviä kysymyksiä, kuten ”mitä tarkoitat sanoessasi…?”. Kaikki kirjallisesti vastanneet eivät vastanneet täsmentäviin kysymyksiin. Kyselyyn on tullut 94 vastausta.


Aineisto on analysoitu laadullisesti siten, että vastauksista on poimittu vastaajien omia luonnehdintoja ja ne on luokiteltu laajemmiksi kategorioiksi. Näin esimerkiksi kysymyksen 1. ”Mihin hait alun perin apua Alexander-tekniikasta?” vastauksista on pystytty nostamaan sellaisia kategorioita kuin ”Halusin oppia olemaan/ liikkumaan helpommin”, ”Etsin apua kipuun” tai ”Hain apua erilaisiin jännitystiloihin/ jännittämiseen” tai ”Tulin uteliaisuudesta” tai ”Alexander-tekniikka kuului opetussuunnitelmaan koulutuksessani”.


Selvityksen tarkoitus on

1. Kartoittaa, (missä määrin ja) millä tavalla asiakkaat kokevat saavansa apua niihin ongelmiin, joihin he hakivat apua. Mitä muuta he kokevat oppivansa tai saavansa tekniikasta ja mihin he kokevat voivansa sitä käyttää. Määrällinen tarkastelu ei tässä aineiston keruun tavassa ole etusijalla, koska aivan varmasti tällaiseen kyselyyn vastaavat mieluiten ne asiakkaat, jotka kokevat saaneensa apua tekniikasta. Eli lähestymistapa sulkee pois tämän kaltaisen tarkastelun. Määrällisissä tutkimuksissa Alexander-tekniikka on osoittautunut tehokkaaksi menetelmäksi monesta näkökulmasta. Paras lähde näille tutkimuksille on https://www.alexandertechniquescience.com, jonne anglo-amerikkalainen tutkijaryhmä on koonnut ja luokitellut aineistoja.

2. Osallistua tuonnempana aiheesta käytyyn kansainväliseen keskusteluun ja tuottaa oma panos kansainväliseen tutkimukseen.

3. Nostaa esiin laadullisia kriteereitä, joiden avulla Alexander-tekniikan käyttäjäkokemuksia, tuloksia ja vaikutuksia voi arvioida.


Kirjoitan nyt osana aineiston analyysiä sarjan blogi-tekstejä, joissa esittelen vastaajien kokemuksia. Kirjoitan kussakin blogissa yhdestä teemasta, jotta tekstit olisivat helposti ja nopeasti kenen tahansa luettavissa. Käytän blogi-sarjan kirjoitusprosessia levähdyspenkkinä itselleni: puran aineistoa kansantajuiseen ja helposti luettavaan muotoon, mutta kehittelen samalla viitekehystä, jota vasten voin tarvittaessa analysoida vastauksia systemaattisemmin ja tieteellisemmin kuin blogi-kirjoituksissa. Aineiston ensimmäisten lukemisten perusteella on kohdallista antaa sarjalle (työ)nimeksi ”Kohti keveyttä”. Katsotaan, muuttuuko se matkan varrella.


Ensimmäinen blogi käsittelee vastauksia, joissa asiakkaat vastaavat kysymykseen 1. hakeneensa apua erilaisiin kipuihin. Tämä joukko ei ole suurin kysymykseen 1. vastanneista, mutta se oli helpoin sekä analysoida että kirjoittaa auki: toisin kuin jotkut muut kategoriat se oikeastaan analysoi ja kirjoitti itse itsensä.


Avaan tuonnempana myös menetelmiäni, myös menetelmällisiä varauksia. Toivon sinne asti, että akateemiset lukijat malttavat nostaa jalat pöydälle, laittaa kädet niskan taakse ja nauttia vähän normaalia työarkea kevyemmästä lukemisesta. After all, Alexander-tekniikassahan taisi on kyse keveydestä!

Kuva: Juha Sihto

497 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page