top of page

Alexander-tekniikka tehokas työkalu työyhteisön kunnossapidossa

Espanjalainen tutkijaryhmä halusi tietää, millä tavoin Alexander-tekniikkaa voidaan hyödyntää yrityksissä ja muilla työpaikoilla erilaisten tyypillisten työntekijöitä uhkaavien riskien hallinnassa: Tekniikka kun näyttää tarjoavan työntekijöille välineet ohjata itse itseään siten, että he pystyvät ehkäisemään onnettomuuksia sekä ylläpitämään ja parantamaan työkykyään.


Olemassa olevien tutkimusten ja selvitysten mukaan Alexander-tekniikka saattaa vähentää merkittävästi tuki- ja liikuntaelinvaivoja kuten selkäkipua, rasitusvammoja ja tarpeetonta jännittämistä. Tämän lisäksi se helpottaa uusien asioiden oppimista, koska Alexander-tekniikka on psykofyysistä uudelleenkoulutusta – siis itsessään oppimiseen liittyvä menetelmä. Tekniikan avulla ihmiset oppivat liikkumaan vaivattomammin, hallinnoimaan ryhtiään, hallitsemaan stressiä sekä parantamaan yleistä koordinaatiotaan.


Sirpa haluaa korjata virheasennon. Kuva: Juha Sihto
Kuva: Juha Sihto

Tutkimukseen kerättiin tiedot 22 työpaikasta, joissa Alexander-tekniikkaa oli käytetty näihin tarkoituksiin (lista työpaikoista on blogin viimeisessä kappaleessa). Osasta oli tarjolla dokumentoitu tapaustutkimus tai muu valmiiksi kirjattu raportti, joista selvisi, missä määrin ja/ tai millä laadulla organisaatio oli hyötynyt Alexander-tekniikasta. Organisaatioissa kerätyt tiedot eivät olleet sellaisessa vertailukelpoisessa numeerisessa muodossa, että tutkimus olisi voinut hyödyntää niitä. Tämän vuoksi tutkimus toteutettiin laadullisena haastattelututkimuksena. Tutkimukseen otettiin mukaan vain työpaikkoja, joissa Alexander-tekniikan opetus oli jatkunut tarpeeksi kauan, jotta sillä saatuja muutoksia pystyttiin näkemään ja kirjaamaan.


Tutkimuksen johtopäätelmät ovat, että Alexander-tekniikkaa tuottaa hyviä tuloksia työperäisten riskien hallinnassa ja sitä kannattaa käyttää yrityksissä:

  • Tuki- ja liikuntaelinvaivojen ehkäisyyn. Alexander-tekniikka puuttuu niiden syyhyn auttamalla ihmisiä olemaan ja liikkumaan työnsä ääressä helpommin ja vaivattomammin kuin ennen. He oppivat olemaan hyvässä ryhdissä jännittämättä sekä välttämään kuormittavia liiketottumuksia automaattisesti ja ilman suorituspaineita.

  • Jo alkaneiden kipujen ja työperäisen väsymyksen helpottamiseen sekä ehkäisemään näiden pahenemista. Työntekijät oppivat Alexander-tekniikan avulla muuttamaan vanhoja, huonoja tottumuksia ja reaktiomalleja, jolloin aiemmin hankitut toiminnalliset vauriot eivät pahene.

  • Tekniikka auttaa sopeutumaan työympäristön haasteisiin ja muutoksiin, koska se lisää sekä yksilöiden että tätä kautta organisaatioiden paineensietokykyä ja joustavuutta.

  • Tekniikka toimii myös terapeuttisesti: Se auttaa kohtaamaan jo olemassa olevat kivut, joille ei voi mitään. Tämä tarjoaa mahdollisuuden säilyttää työkyky vammoista huolimatta.

Alkuperäinen tutkimus tehtiin espanjaksi ja se on julkaistu nimellä ”Mireia Mora i Griso: Técnica Alexander formacion para la autogestión del trabajador en la prevención de trastomos musculoesqueléticos”. Siinä kuvaillaan seikkaperäisesti kaikki yksittäiset tapaukset eri yrityksissä – kuvaukset organisaatioista, tavoitteet, kuvaukset opetukseen osallistuneista työntekijöistä, opetusten toteuttamistapa, itse tutkimuksessa käytetyt menetelmät sekä aineiston analysointitavat.

Vuonna 2011 julkaistu tutkimus löytyy kokonaisuudessaan täältä.


Tutkimuksesta on myöhemmin tehty englanninkielinen 18-sivuinen tiivistelmä, joka löytyy täältä.

Tutkimuksessa mukana olleet työpaikat olivat sveitsiläisiä linkkuveitsiä valmistava yritys Victorinox, IT –firma Unicible, sähkölaitteita valmistava yritys Siemens AG, kirjanpitotoimisto Treuhand Gmbh, Lausannen kaupunki, vakuutusyhtiö D.E.V.K., Schleswig-Holsteinin verotoimisto, energia-alan yritys Chevron-Texaco, Cincinnatin lastensairaala, Israelin armeijan ilmavoimat, uutistoimisto BBC Bristol, Australialainen valtionhallinnon osasto Commonwealth Department of Parliamentary Reporting Staff, ravintolapalvelu Holsteiner Catering, ikkunatehdas Kampovsky, vakuutusyhtiö Zurich Financial Services, Palau de la Música Valencia-orkesteri, ammattiliitto Kommunal, Englannin kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä NHS, rahoitusosuuskunta UMassFive College Federal Credit Union, Fundació Collserola-koulu, CEIP Fontanelles-koulu, sekä vammaissäätiö De Hartekamp Groep.

104 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page