top of page

8. "Kyse olikin isommasta asiasta kuin vain kipu."

Päivitetty: 23. toukok. 2022

Tämä on kahdeksas teksti blogisarjassa Kohti keveyttä, jossa avaan vuonna 2021 tekemäni laajan asiakaskyselyn tuloksia. Koko sarjan johdannon löydät täältä. Jatkan nyt viimeksi aloittamaani kysymyksen 3. avaamista. Tällä kysymyksellä kartoitettiin, mitä muuta kuin alun perin etsimäänsä apua tai perspektiivejä vastaajat ovat saaneet tai oppineet Alexander-tekniikasta.


59 vastaajaa 94stä sanoi oppineensa sen, että he voivat itse ohjata omaa päivittäistä toimintaansa Alexander-tekniikan työkaluilla. Tässä viitataan oppimisprosessiin, jonka seurauksena oppii itse muuttamaan niitä toimintamalleja, joita ei koe tarvitsevansa tai joista on haittaa. Tämä itsen ohjaus ilmeni eri vastauksissa hieman erilaisin termein ja ilmaisuin. Ylivoimaisesti suurin osa (25) totesi saaneensa tekniikasta työkalut, jotka ovat aina tarvittaessa saatavilla. Seitsemäntoista vastaajaa korosti, että nämä työkalut ovat ajatustyökaluja. ”Kuinka suuri voima ajatuksilla on, vaikkei edes luottaisi omiin ajatuksiinsa, niin se toimii ja keho reagoi.” ”Stressi tuottaa edelleen niskakipuja ja alaselkä on välillä kipeä. Mutta ajatuksellinen apu on olemassa. AT-välineet ovat tulleet kaiken aikaa tärkeämmiksi, koska työni on muuttunut hektisemmäksi”.


Lentoon lähdössä? Taitavalla itsen ohjauksella voi helpottaa mitä tahansa. Kuva: Juha Sihto.


Seitsemälle itsen ohjaaminen tarkoitti fyysistä kykyä käyttää kehoa hallitummin. Neljä koki käyttävänsä näitä työkaluja ihan koko ajan. ”Tekniikan käyttö oli yllättävän helppo omaksua ja tulokset ovat kestäviä. Se on mukana arjessani automaattisesti.” Kolme totesi, että tekniikan työkaluja kannattaisi käyttää koko ajan. ”Eron huomaa aina, kun ei muista vapautella. Kaikki nuo jutut (jännitys ja särky) palaavat.” Kolme sanoi, että itsen ohjauksen työkaluja voi näköjään myös soveltaa: päästyään menetelmästä kiinni ajatustyökaluja voi keksiä itse lisää. Lisäksi niitä voi soveltaa omassa opetustyössään, oli se sitten mitä tahansa.


Mitä käyttökelpoista itsen ohjaamisen taidosta sitten seuraa tai mitä sillä voi saavuttaa? Vastauksissa toistuvat osin asiat, joita on käsitelty aiemmin avattaessa kysymystä 2., "Saitko Alexander-tekniikasta sen avun, jota hait?". Lisäksi tuli vähän uusiakin näkökulmia. Listaan kaikki vastauksissa esitetyt näkökulmat alla olevaan taulukkoon. Taulukossa on 11 saraketta ja ne saa näkyville liikuttamalla hiirellä taulukon alla olevaa palkkia.


Taloudellisempi liikkuminen

Stressinhallinta, seesteisyys, itsetuntemus

Kipujen vähentyminen

Rentous

Psyko-sosiaalinen itsen ohjaus

Psyykkisen jännityksen vähentyminen

Lempeys itseä kohtaan

Nukahtaminen helpottunut

Toimintakyvyn ylläpitäminen

Palautuminen nopeutunut

Koko itsen uudelleen ohjelmointi

20

15

11

8

8

4

4

4

1

1

1

"Kyse oli enemmästä, isommasta asiasta (kuin selkävaivat ja kipu). Voin käyttää AT:aa missä tahansa."

"Hain ja sain apua synnytykseen valmistautumiseen. Itselleni antamani suuntaukset auttoivat rentoutumaan. Suurin hyöty on, että olen voinut hyödyntää tekniikkaa myös myöhemmin elämässä."

"Sain työkaluja psyykkisen kuormituksen havaitsemiseen. Opin kuuntelemaan itseäni. Mieli hiljeni."

"Olen pystynyt hyödyntämään näitä keinoja vaativassa ihmissuhdetyössä vakauttamassa omaa oloa ja läsnäoloa."

"Olen oppinut hallitsemaan jännitystä ja varsinkin esiintymisjännitystä ja käyttämään ajatusmalleja, joilla paniikki helpottaa."

Suuntauksiin keskittymällä saa nollattua kehon ja mieli rauhoittuu."


Kaksi vastaajaa totesi virne suupielessä, ettei tekniikan oppiminen kuitenkaan välttämättä lisää viisautta. Taloudellinen kehonkäyttö mahdollistaa pidemmät työpäivät väsymättä, joten kyky lopettaa ajoissa "pitää löytää muualta."

101 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page